Allergisk reaktion og anafylaksisk shock

Allergisk reaktion og/eller anafylaksisk shock kan bl.a. opstå som følge af hugormebid og hvepse- eller bistik

Hvad skal du gøre hvis din hund eller kat bliver stukket af en bi eller hveps:

Bistik: Er smertefulde og giver hævelser i området hvor bien har stukket,
kritiske områder: hals og mund – ring til dyrlægen med det samme og få en akut tid. Hævelse i de kritiske områder kan forsage blokering af luftvejene og skal behandles hurtigst muligt.

Bistik i andre områder vil forsage lokal hævelse og smerte, det vil også her være en god idé at konsultere dyrlægen, som kan afhjælpe reaktionen og dermed få hævelsen til at falde.

Ved bistik er det vigtigt at fjerne brodden, da den ellers vil afgive mere gift til området vha. giftsækken som sidder øverst på brodden.

Hvepsestik: Hvepsen brod er ikke giftig, men meget mere smertefuld end bistik og forsager også hævelse i området omkring stikket. Hvis hvepse bliver tilstrækkeligt provokeret, kan de stikke op til flere gange, modsat bien der kun kan stikke én gang.

Både bi og hvepsestik, kan resultere i ’anafylaksisk shock’, som er en voldsom allergisk reaktion.
Hvis hunden eller katten får anafylaksisk shock, vil der ske en hævelse af slimhinderne, som kan medføre en forsnævring af luftvejene, uafhængigt af hvor dyret er blevet stukket, – hunden eller katten vil opleve kvælningsfornemmelse og vil være i en livstruende tilstand.

Vær opmærksom på alvorlige symptomer:

  • Åndedrætsbesvær
  • Hævelser af slimhinder
  • Voldsom kløe
  • Svaghed
  • Savlen
  • Blege gummer
  • Kolde lemmer
  • Forvirring
  • Nedtrykthed

Dyrlægen vil oftest symptombehandle og give medicin, som får hævelsen til at fortage sig hurtigt. Ved svære tilfælde kan det dog også blive nødt til at tilføre patienten ilt. Du kan altid kontakte os i klinikken, hvis du har mistanke om at dit dyr har fået en allergisk reaktion.

Share: